LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

Så bryter vi beroendet av rysk energi

2022-04-06

Rysslands förödande invasion av Ukraina har fångat världens uppmärksamhet. Huvudfokus ligger förstås, med all rätt, på den död och det lidande kriget innebär, men kriget belyser också behovet av oberoende från rysk olja och gas. För att kunna nå det målet måste vi vara pragmatiska och investera i rimliga alternativ, istället för att ägna oss åt önsketänkande om förnybar energi.