LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

Kostsam väg till det fossilfria samhället

2021-03-24

Att lägga tusentals miljarder på enorma, hastigt genomförda utsläppsminskningar är en ohållbar, ineffektiv och västvärldscentrerad lösning. Vi borde istället göra de gröna alternativen billigare än de fossila, skriver Bjørn Lomborg.

Published by:

Svenska Dagbladet

Category:

Articles

Topics:

Climate change

Language:

Swedish