Ekologisk odling kan inte föda världen

En global livsmedelskris stundar. Politiska beslutsfattare behöver fundera särskilt noga på hur vi kan få mer och billigare mat. Det kräver insatser för att producera mer gödsel och bättre utsäde, det kräver att vi till fullo utnyttjar den potential som genmodifiering innebär, och det kräver att den rika världen överger sin besatthet av ekologisk odling.

Läs hela artikeln