Opowieść o dwóch traktatach

Autor tekstu: Bjørn Lomborg

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska Spotkanie w Doha było kontynuacją 20 lat nieudanych negocjacji klimatycznych, od pierwszego Szczytu Ziemi w Rio w 1992 r. Rządy różnych krajów złożyły wówczas zobowiązanie do obcięcia do roku 2000 r. emisji gazów cieplarnianych do poziomów z 1990 r.; kraje OECD nie wypełniły limitów o niemal 9%. Protokół z Kyoto z 1998 r. zawiódł niemal całkowicie. Wysiłki zaś ratowania świata w Kopenhadze w 2009 r. załamały się spektakularnie. 

Download
9 Jan 2013

Published by

Racjonalista

Category

Articles

Language