Bjørn Lomborg: Parisavtalet är bara en tandlös papperstiger

USA:s huvudsakliga åtgärd för att minska skadliga koldioxidutsläpp, slaktades efter president Trumps exekutiva order att avskaffa de standardnormer som Obama införde för kraftverk. Genom detta avslöjades tomheten i Parisavtalet.

Forskningsresultaten är tydliga: klimatförändringar är verkliga och till största delen förorsakade av mänskligheten. Obama band därför USA till stora minskningar av koldioxidutsläppen. Enligt Internationella energirådet (IEA) lovade USA enligt Parisavtalet att minska de energirelaterade koldioxidutsläppen mer än något annat land i världen under perioden 2013–2025. Problemet är att det löftet aldrig hade någon större verklighetsförankring.

Läs hela artikeln
27 Apr 2017

Published by

Svenska Dagbladet

Category

Articles

Language