Fire gale påstander om økologisk landbruk

I Aftenposten 31. august dokumenterte jeg at økologisk landbruk er dyrt, mindre effektivt, slipper ut mer CO₂ og nitrogen pr. produsert enhet, beslaglegger mer natur, ikke har noen dokumenterte, helsemessige fordeler og at fordelen ved redusert inntak av plantevernmidler ligger langt, langt under ulempene med en vesentlig inntektsnedgang.

Læs hele artiklen
12 Sep 2016

Published by

Aftenposten

Category

Articles

Language