Politiken TV: Miljødebattens enfant terrible er gået til filmen

2. jun 2011 Kilde: politiken.tv Miljødebattens enfant terrible er gået til filmen Bjørn Lomborg vil ikke bare tale til hjernen, men også hjernet med sin film 'Cool it'. Se den online

7 Jun 2011

Published by

Politiken TV

Category

Videos & Pods

Language