Kvalifikovaná migrácia podporuje rozvoj

Selektívna migrácia kvalifikovaných pracovníkov predstavuje asi politicky priechodnejšiu migračnú politiku než politika voľnej mobility. Zvýšenie takejto migrácie je prínosné nielen pre chudobné, ale aj pre bohaté krajiny. Je preto ozajstnou príležitosťou na riešenie nerovnosti a zvýšenie globálnej produktivity.

Prečítajte si celý článok
22 May 2023

Published by

Standard

Category

Articles

Language