Dagens klimapolitikk har ingen effekt

I sine forsøk på å vise klimalederskap i forkant av FNs kommende klimatoppmøte i Glasgow (COP26), snakker verdens ledere igjen om ambisiøse utslippskutt. For eksempel har USAs president Joe Biden satt seg som mål å skape «en kraftsektor fri for CO₂-forurensing innen 2035 og en økonomi med netto nullutslipp senest i 2050». Regjeringer i de fleste rike land har formulert liknende ambisjoner.

Les hele artikkelen Les
22 Oct 2021

Published by

Bergens Tidende

Category

Articles

Language