Pomýlené objímání hořícího stromu

2013-05-21 Vychovávají nás k tomu, abychom recyklací papíru zachraňovali stromy. V e-mailech dostáváme nespočet upozornění: "Před vytištěním prosím zvažte dopad na životní prostředí." Ostatně environmentalismus se zrodil právě z výzvy k ochraně lesů. (...) 

21 May 2013

Category

Articles

Language