Bjørn Lomborg: Oxfam har fel om ojämlikheten

Det är en i dag vanligt förekommande - och felaktig – uppfattning att ojämlikheten ökar obevekligt. Oxfam har nyligen bidragit till detta missförstånd genom att hävda att världens åtta rikaste personer äger lika mycket som hälften av jordens befolkning.

Oxfam mäter nettoförmögenhet, inte inkomst. Det är viktigt att notera att det innefattar ”negativ” förmögenhet, vilket innebär att 5 % amerikaner med studielån eller negativt eget kapital i sina hus räknas till jordens fattigaste - fattigare än tre fjärdedelar av alla afrikaner. Det innebär att till och med de mest utfattiga människor man kan tänka sig - en daglönare från Zimbabwe som bara äger kläderna på kroppen - enligt Oxfams synsätt är rikare än de fattigaste 45 procenten av jordens befolkning. Oxfams data utelämnar dessutom alla pensionsavsättningar och bortser helt från stora statliga förmögenheter.

Läs hela artikeln
5 Feb 2017

Published by

Svenska Dagbladet

Category

Articles

Language