Økologiske madvarer ikke sundere: Politiken forvrider og cherry picker

Politiken’s ‘fakta’-check: Forkert, manipuleret og pinligt (2/5)

Af Bjørn Lomborg

Politikens journalist Lars Dahlager har sat sig for at fakta-chekke min økologi-kritiske klumme fra The Telegraph. Det ville være fint, hvis det ikke lige var fordi hans konklusion åbenbart var givet på forhånd. 

I stedet er det et sørgeligt hit-piece, der er pinligt forkert. I modstrid med god journalistisk skik har han end ikke bedt mig om at kommentere inden han publicerede. Det ville kunne have forhindret mange af hans fejl. Politiken har også afvist at lade mig kommentere deres online historie.
Jeg har været i USA, og har først nu tid til at berigtige dette. Her er den anden af fem gennemgange af Politikens fejl. Du kan læse den første gennemgang her.

Økologiske madvarer ikke sundere: Politiken forvrider og cherry picker

Lars skriver:

Så jeg har helt korrekt citeret Stanford-undersøgelsen. Men så prøver Lars at få det til at se ud som om jeg har undladt at snakke om pesticidrester. Ak. Her er, hvad jeg skrev i Telegraph, hvor jeg netop understregede, at mindre pesticidrester er en fordel ved økologi:

Dernæst beskriver Lars hvordan jeg angiveligt bruger en artikel stik modsat af, hvad den siger:

Lars påstår, at artiklen blot skriver i indledningen (hans egen kursiv), at ”the results of scientific studies do not show that organic products are more nutritious and safer than conventional foods.” Det er usandt. Enhver kan gå til artiklen (Galgano et al 2016) og se, at de ord ikke står i indledningen men står i sammenfatningen (abstract):

At Lars får det til at lyde som om, forfatterne prøver at modbevise påstanden om ”the results of scientific studies do not show that organic products are more nutritious and safer than conventional foods” og skulle konkludere det modsatte er tydeligvis usandt, som det kan ses ud fra deres abstrakt. 

Det er svært ikke at se, at Lars Dahlager har valgt at hævde (og kursivere), at forfatterne skriver det i indledningen i stedet for sammenfatningen, var et forsøg på at vride historien for at kunne beskylde mig for fusk. 

Den Danske Ordbog skriver ganske klart, at abstract betyder en ”kort sammenfatning af de vigtigste punkter i en videnskabelig artikel”

Ironisk nok cherry picker Lars også forskernes påstande, ved at hævde, at de finder en lang række positive ernæringsforhold ved økologiske produkter (som de helt klart gør) men at undlade at nævne, at de også finder en lang række negative ernæringsforhold, som netop gør, at artiklen pointerer, at ”the data available in the existing literature is often conflicting” og at ”the results of scientific studies do not show that organic products are more nutritious and safer than conventional foods.”

Mere salmonella og generel forurening i økologiske æg:

Mindre protein i økologisk mælk:

Færre mikronæringsstoffer i økologisk mælk:

Disse og flere andre betyder ikke at økologi er værre, simpelthen blot – som forskerne også pointerer i deres sammenfatning – at der både er fordele og ulemper, og at man derfor ikke kan sige at økologi er sundere eller mindre sundt.

Men hvis man cherry picker som Politiken kan man naturligvis få det resultat, man ønsker. Men at påstå, at det beviser, at jeg tager fejl, er uhæderligt.

Konklusion: Lars påstår jeg misciterer to artikler. Jeg citerer begge artikler akkurat, og Lars kan kun påstå dette ved at ignorere dele af min artikel og ved med forsæt at manipulere citater fra Galgano et al 2016.

I morgen kommer gennemgang nr. 3 af Politikens fejl