LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

16 Dec2022

De massahypnose rond de 'schone' stekkerauto

Published by De Telegraaf

Elektrische auto’s worden bejubeld vanwege hun emissiereducties. De werkelijkheid is minder ’groen’, stelt Bjørn Lomborg. „We zijn bevangen door het idee dat elektrische auto’s uitstootvrij zijn en we met de honderden miljarden aan subsidies het klimaat helpen. Ten onrechte.”

26 Oct2022

Arme landen hebben niets aan het groene evangelie

Published by Telegraaf

Als straks in Egypte de wereld bijeenkomt om verdere stappen te zetten om de aarde te redden, zullen rijke landen de arme wijzen op hun verantwoordelijkheden, voorigziet Bjorn Lomborg. "Het recept van de elite voor de armen - zon- en windenergie - is een belediging.

13 Jul2022

Klimaat niet gebaat bij hoge prijzen olie en gas

Published by De Telegraaf

Het duur maken van fossiele brandstoffen om het klimaat te redden heeft het doel niet dichterbij gebracht, constateert Bjørn Lomborg. „Voor miljarden mensen blokkeren de stijgende prijzen de weg uit de armoede. Lagelonenlanden kunnen zich geen klimaataanpak veroorloven.”

14 Apr2022

Obsessie klimaataanpak verstoort onze prioriteiten

Published by De Telegraaf

De wereld kampt met energie- en voedseltekorten, armoede, ziekten, overbevolking en oorlog, maar de westerse beleidsbepalers zijn gefixeerd op klimaatoplossingen, signaleert Bjorn Lmborg. "Hoe zijn de elites erin geslaagd om de dingen zo verkeerd te doen?"

12 Apr2022

Obsessie klimaataanpak verstoort onze prioriteiten

Published by De Telegraaf

De wereld kampt met energie- en voedseltekorten, armoede, ziekten, overbevolking en oorlog, maar de westerse beleidsbepalers zijn gefixeerd op klimaatoplossingen, signaleert Bjorn Lomborg. "How zijn de elites erin geslaagd om de dingen zo verkeerd te doen?"

18 Jan2022

Vijftig jaar paniek heeft klimaat niet geholpen

Published by De Telegraaf

Een halve eeuw klinken voorspellingen dat mens en aarde ten dode zijn opgeschreven als er niet snel drastisch wordt ingegrepen. Bjorn Lomborg relativeert de 'absurde waarschuwingen'.

11 Nov2021

Grootse plannen, maar gaat burger ze betalen?

Published by De Telegraaf

Op de VN-klimaattop in Glasgow beloven de meeste leiders van rijke landen gretig om hun economieen tegen het midden van de eeuw of zelfs eerder koolstofarm te maken.

10 Aug2021

Opinie: Klimaatverandering is niet het einde van de wereld, maar een probleem dat we slim aan moeten pakken

Published by de Volkskrant

Het IPCC-klimaatrapport en de reacties daarop laten duidelijk zien hoe eenzijdig de gedachtegang in de klimaatdiscussie is. De waarheid is dat mensen zich aanpassen, en daar is Nederland een geweldig voorbeeld van, betoogt Bjørn Lomborg.

14 Dec2018

Klimaatcriticus Björn Lomborg: “Het klimaat is niet onze grootste prioriteit

Published by De Morgen

In het Poolse Katowice zochten wereldleiders deze week naar nieuwe maatregelen om de klimaatopwarming tegen te gaan. Ze waren beter thuis gebleven, zegt klimaatcriticus Björn Lomborg. “Dit beleid deugt niet. Het kost veel geld en heeft bijna geen impact.”

4 Apr2018

Bjørn Lomborg om den globale klimaløsning: “Det kommer aldrig til at ske”

Published by Raeson

"Tænk, hvis man endte med ikke at sætte et barn i verden, fordi man var sikker på, at det hele ville ende rigtig grimt – når sandheden er, at det højst bliver en lille smule værre i en i øvrigt meget, meget bedre verden”

Pages