LinkedIn
Bjorn Lomborg

Get the facts straight

Svet má zle nastavené priority

2022-12-19

Svet nesmeruje k dosiahnutiu 169 cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré OSN vytýčila do roku 2030. Bjørn Lomborg a Jordan Peterson tvrdia, že veci vieme robiť aj lepšie. V úvahe pre New York Post konštatujú, že „morálny imperatív je jasný: prioritne musíme robiť tie najlepšie veci“.