Skeptical translations

The Skeptical Environmentalist is available in the following languages: 

Czech, Danish, French, German, Icelandic, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish. 

 

Czech: Skeptický ekolog. Jaký je skutečný stav světa?

Publisher: Dokoran. poprvé vyšlo 07.04.2006, 3. dotisk 12.11.2007.

ISBN 80-7363-059-1, ISBN koeditora 80-86389-42-4,

Překlad Petr Holčák, váz. s přebalem, 592 stran, 182 grafů a tabulek. 

Kniha Skeptický ekolog zpochybňuje řadu všeobecně přijímaných pověr o tom, jak se naše životní prostředí a kvalita života vůbec neustále zhoršuje. Autor býval členem hnutí Greenpeace a v mládí, v dobré víře v pravdivost těchto informací, začal se svými studenty ověřovat hlavní tvrzení k procvičení práce se statistickými daty a zčásti jistě i pro posílení jejich environmentální odpovědnosti. Ke svému překvapení došel ve všech případech k závěru, že se tato tvrzení v lepším případě opírají o nepřesné, nevěrohodné a z kontextu vytržené údaje, v horším případě pak jsou citace zcela vymyšlené. To vzbudilo jeho zájem a v průběhu let vedlo k řadě článků a posléze k této knize, v níž důkladně konfrontuje hlavní témata ekologických aktivistů se všeobecně přijímanými statistickými zdroji. Hlavní síla knihy spočívá v ohromném počtu pečlivě dokumentovaných příkladů (jen poznámkový aparát má 2500 položek) a v na první pohled objektivní interpretaci všech údajů. Dalším sympatickým rysem je důraz na pozitivní přístup: čemu a jak lze zabránit, kolik by to stálo a zda by se za tyto peníze nedalo pořídit něco, co bude mít pro kvalitu života na Zemi větší přínos. Není divu, že kniha vzbudila hned po svém prvním dánském vydání v roce 1998 bouřlivou reakci, autor byl dokonce stíhán za vědeckou nepoctivost, po pečlivém ověření jeho východisek však byl oficiálně rehabilitován. Český překlad vychází z podstatně doplněného a aktualizovaného anglického vydání z roku 2001.

 

Danish: Verdens sande tilstand

Sideantal: 335

Sprog: Dansk

ISBN-13: 9788779840256

Indbinding: Paperback

Udgivet: 22-04-2003

Beskrivelse: Vi føler os truet af fiskedød, udpinte marker og afbrændte skove og imødeser med rædsel, hvordan menneskeheden langsomt kvæles i sit eget affald. Gennem årene har miljøeksperter fra hver sin vinkel bidraget til vores overbevisning om altings undergang kun få generationer ude i fremtiden. Men der er ikke grund til et så altomfattende sortsyn. Punkt for punkt viser Bjørn Lomborg, hvordan den internationale miljølobbys prognoser bygger på fuldstændig dokumentation og fejlfortolkede statistikker, og at miljøet har det bedre, end vi tror. Fremover bør vi fokusere på at tilvejebringe et videnskabeligt funderet grundlag for vores prioritering på miljøområdet. 

 

French: L'écologiste sceptique

Publisher: Le Cherche Midi, 2004. 

ISBN-13: 978-2749101842

Allègre Claude (Préface), Terre Anne (Traduction)

Pollution atmosphérique, épuisement des ressources naturelles, déforestation : la planète court-elle à sa perte ? Non, répond Bjorn Lomborg. À rebours des discours écologistes alarmistes, ce scientifique danois, statisticien et ancien membre de Greenpeace, clame haut et fort que la planète va mieux.

Chiffres à l'appui, il démontre avec précision que, globalement, la qualité de l'air est meilleure et que les habitants des pays en voie de développement meurent moins de faim aujourd'hui qu'hier. Mais attention, affirmer que les choses vont mieux ne veut pas forcément dire qu'elles vont bien... Événement mondial, L'écologiste sceptique est un ouvrage iconoclaste et exemplaire pour qui veut connaître le véritable état de la planète, à l'heure où la controverse fait rage au sein d'une partie de la communauté scientifique. Le grand livre d'un scientifique optimiste et humaniste.

Indispensable pour une politique de l'environnement plus efficace.

 

German: Apocalypse no! Wie sich die menschlichen Lebensgrundlagen wirklich entwickeln. 

Publisher: Zu Klampen, Lüneburg 2002. 

ISBN 3-934920-18-7.

 

Portuguese: O Ambientalista Cético

Publisher: Editora Campus, 2002.

ISBN: 853521058X 

 

Spanish: El ecologista escéptico

Publisher: Espasa-Calpe.

ISBN: 978-84-670-1954-4.